TÍN TRỰC

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bao gồm: họ & tên, email, điện thoại và địa chỉ. Đây là những thông tin chúng tôi cần bạn cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hoặc mua sản phẩm. Điều này giúp cho chúng tôi kết nối với bạn để xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận tư vấn và đơn hàng khi nhận được yêu cầu của bạn.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
 • Gửi email tiếp thị và khuyến mãi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông báo về hoạt động trên trang web.
 • Liên lạc và giải quyết những trường hợp đặc biệt của bạn.

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Những cá nhân và tổ chức có thể tiếp cận được thông tin của bạn bao gồm:

 • Thành viên của công ty.
 • Đối tác / đại lí có kí hợp đồng thực hiện dịch vụ của công ty (lượng thông tin cung cấp tuỳ thuộc vào điều khoản hợp đồng).
 • Cơ quan tư pháp (khi có yêu cầu).

CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể:

 • Tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân do bạn cung cấp bằng cách liên hệ với chúng tôi.
 • Khiếu nại về nội dung thông tin bảo mật và chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí kịp thời.

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết:

 • Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối theo chính sách của chúng tôi.
 • Thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi có sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp có quy định khác.
 • Không sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin của bạn với bất cứ ai khi chưa có sự đồng ý của bạn.
 • Thông báo cho bạn và cơ quan chức năng để điều tra xử lí kịp thời khi bị hacker tấn công.

LIÊN HỆ

Vui lòng gửi mọi câu hỏi liên quan về chính sách bảo mật tới info@tintruc.com.