TÍN TRỰC

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Trang web này được vận hành bởi Công Ty TNHH TÍN TRỰC. Khi bạn truy cập trang web và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với những điều khoản dịch vụ cũng như những chính sách do chúng tôi cung cấp. Những điều khoản này được áp dụng với tất cả mọi người truy cập trên trang web này.

Vui lòng đọc kĩ điều khoản dịch vụ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản, bạn có thể sẽ không sử dụng được trang web cũng như dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Bạn không được sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho những mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp lệ (bao gồm cả luật bản quyền).
 • Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào.
 • Bạn đồng ý không sao chép, sửa lại và buôn bán bất cứ phần nào trong dịch vụ của chúng tôi trên trang web khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

PHẦN 2 – ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH & CẬP NHẬT CỦA THÔNG TIN

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thông tin không chính xác, hoàn chỉnh, hoặc chưa được cập nhật trên trang web. Những thông tin trên trang web chỉ mang tính chất tương đối và không nên chỉ dựa vào chúng để quyết định. Bạn có trách nhiệm liên hệ để được cung cấp những thông tin chính xác, hoàn chỉnh và đã được cập nhật. Những quyết định của bạn có khi chỉ dựa vào thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn.
 • Trang web có thể có những thông tin cũ. Những thông tin đó chỉ dành để tham khảo. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa thông tin vào bất cứ lúc nào nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin liên tục. Bạn đồng ý đó là trách nhiệm của bạn để theo dõi những thay đổi trên trang web.

PHẦN 3 – THAY ĐỔI DỊCH VỤ

 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc huỷ bỏ dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thay đổi, đình chỉ hoặc huỷ bỏ dịch vụ.

PHẦN 4 – SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

 • Một số sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ không được liệt kê trên trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể do số lượng có hạn và chỉ được sử dụng để đổi trả theo chính sách quy định của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ luôn gắng cập nhật chính xác hình ảnh và màu sắc của sản phẩm trên trang web. Chúng tôi không đảm bảo màn hình thiết bị của bạn sẽ cung cấp màu sắc chính xác của sản phẩm.
 • Chúng tôi có quyền hạn chế số lượng sản phẩm của chúng tôi với bất cứ ai.
 • Chúng tôi có quyền huỷ bỏ sản phẩm bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi chi tiết sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

PHẦN 5 – BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN

 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bảo mật, bồi thường hoặc trả lời cho tất cả các bình luận, đánh giá của bạn trên trang web.
 • Chúng tôi sẽ theo dõi, chỉnh sửa và xoá những nội dung mà chúng tôi tin rằng là bất hợp pháp, bất hợp lệ, mang tính chất đe doạ, quảng cáo, tục tĩu, v.v.
 • Bạn đồng ý rằng những bình luận của bạn sẽ không vi phạm điều khoản của bất cứ ai bao gồm bản quyền, bảo mật hoặc những tài sản cá nhân khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bình luận của bạn sẽ không mang những nội dung bất hợp pháp, bất hợp lệ, mang tính chất đe doạ, quảng cáo, tục tĩu hoặc vi-rút gây ảnh hưởng tới hoạt động của trang web.
 • Bạn không được sử dụng email giả và giả mạo danh tính của người khác.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những bình luận của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những bình luận của bạn.

PHẦN 6 – THÔNG TIN LỖI & KHÔNG CHÍNH XÁC

 • Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ có những thông tin bị đánh sai chính tả hoặc thiếu chính xác liên quan tới chi tiết sản phẩm, khuyến mãi và dịch vụ. Chúng tôi có quyền sửa những lỗi này cũng như thay đổi và cập nhật thông tin hoặc huỷ bỏ đơn hàng nếu thông tin không chính xác vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước (kể cả sau khi bạn gửi yêu cầu đơn hàng).

PHẦN 7 – HÀNH ĐỘNG CẤM

 • Bạn không được phép sử dụng trang web hoặc bất cứ nội dung nào của trang web cho những mục đích bất hợp pháp và bất hợp lệ.

PHẦN 8 – LUẬT

 • Toàn bộ điều khoản dịch vụ và những chính sách khác của chúng tôi sẽ được quản lí bởi luật pháp Việt Nam.

PHẦN 9 – THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 • Bạn có thể xem điều khoản dịch vụ mới nhất trên trang này vào bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản dịch vụ và thông báo trên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra những điều khoản này khi có thông báo và những điều khoản được thay đổi sẽ có hiệu lực khi bạn tiếp tục truy cập trang web và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 10 – LIÊN HỆ

 • Vui lòng gửi mọi câu hỏi liên quan về điều khoản dịch vụ tới info@tintruc.com.