TÍN TRỰC

Áo Lót Nữ
Lưng Áo Lót Nữ
Số Thứ TựCông Đoạn MayCấu Tạo Đường MayModel Máy
May li ở cúp ngực phía trướcDDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
Tra chunLZ-2284A
LZ-2290A
Tra dây viền vào nẹp hông áoLH-3528A-7/LH-3528A
Diễu ren chunLZ-2284A
LZ-2290A
May gọng áoLZ-2284A
LZ-2290A
May zíc zắc viền phía trong cúp ngực LZ-2280A
LZ-2290A
Vắt sổ phía trong viền trên cúp ngựcMO-6704DA
May móc LZ-2290A
AMS-210ENS
Nối phần trên & dưới của cúp ngực với dây hỗ trợLZ-2280A
LZ-2284A
LZ-2290A
Di bọ viền dây áoLK-1900BN
Tra dây vaiLK-1900BN
Gắn gọng áo vào cúp ngực LH-3528A-7/LH-3528A