TÍN TRỰC

Áo Sơ Mi
Lưng Áo Sơ Mi
Số Thứ TựCông Đoạn MayCấu Tạo Đường MayModel Máy
Đính nhãn lên đáp thân sau áoDDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
May măng séc tay áoDLM-5400N-7/DLM-5200N
Tra tay áoMO-6916S
MO-6716DA
MH-380
Diễu đường nách áoDDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
DLU-5490N
MH-380
MH-481
Tra nẹp áoLH-3528A-7/LH-3528A
Đính nút thân trước áoLK-1903BN
Tra túi áo DDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
Thùa khuy thân trước áoLBH-1790AN
Đính nút lên măng-séc tay áoLK-1903BN
Thùa khuy trên măng-séc tay áoLBH-1790AN
Tra sườn thân áo & sườn tay áoMS-1190F-V046
MO-6916S
MO-6716DA
Tra đáp thân sau áoMH-481
DDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
Tra cổ áoDLM-5400N-7/DLM-5200N
DMN-5420N-7
Diễu cổ áoDLN-9010A
DLN-5410N-7