TÍN TRỰC

Áo Vest Nam
Lưng Áo Vest Nam
Số Thứ TựCông Đoạn MayCấu Tạo Đường MayModel Máy
Tra tay áo
May vị trí cài hoaMEB-3200
Diễu túi áo ngựcLZ-2290A-SR-7
Đính nút thân trước áoLK-1903BN
May đáp túi hôngAPW-895N/APW-896N
May nắp túi áoDLM-5400N-7/DLM-5200N
Thùa khuy đầu trònMEB-3200
Di bọ chặn khuyLK-1903BN
Đính nút lên tay áoLK-1903BN
May giọt nước trên bề mặt
Di bọ bên trong túi áoLK-1900BN
Tra nhãnDDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
AMS-210EN-SS1306
LZ-2290A-SR-7
Nối lót phồng với lót trướcDLU-5494N-7
Tra cổ áo trênLZ-2280A
LZ-2290A/LZ-2290A-SR-7
May đường giữa thân sau áoDLU-5490N
DDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
May lai áo

Pin It on Pinterest