TÍN TRỰC

Quần Jean
Lưng Quần Jean
Số Thứ TựCông Đoạn MayCấu Tạo Đường MayModel Máy
May túi nhỏ thân trướcMH-380
Thùa khuy đầu trònMEB-3200
MEB-3900
Diễu góc nẹp lưng quầnDLN-5410NJ
Vắt sổ mặt túi bên hôngMO-6904S
Di bọ nẹp trướcLK-1900BN
Diễu nẹp trước bên tráiLH-3568A-7/LH-3568A
May dàng quầnMO-6916G/MO-6916J
May đường bên trong quầnMS-3580S
MS-1261
May lai quầnDLN-6390-7
Tra đáp thân sau quầnMS-3580S
MS-1261
May nhãn da lên lưng quầnAMS-210EN-HL1306
DDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
May đáy quầnMS-3580S
MS-1261
May đường trang trí túi sau AMS-210EN-HL2210
AMS-221EN-HL2516
Tra túi sauAMS-221EN-HL3020
DDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
May đĩa quần

Pin It on Pinterest