TÍN TRỰC

Quần Lót Nữ
Lưng Quần Lót Nữ
Số Thứ TựCông Đoạn MayCấu Tạo Đường MayModel Máy
Di bọ hông quầnLK-1900BN
Tra chun lưng quần (zíc zắc)LZ-2280A
LZ-2290A
Gắn thẻ
Tra dây ruy-băng LK-1900BN
May hông quầnMO-6914S
MO-6714DA
Tra chun ống quần (zíc zắc)LZ-2280A
LZ-2290A
LZ-2284C-7
May đáy quầnMO-6914S
MO-6714DA
Tra chun lưng quần (đánh bông)MF-7500-E11/MF-7500D-E11
Diễu ren trung tâmDDL-9000C
DDL-9000C-FMS/PBN
Gắn renLZ-2282N
Tra chun ống quần (đánh bông)MF-7500-E11/MF-7500D-E11

Pin It on Pinterest